Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Drakula gróf

 Drakula Land

Erdélyben a Kelemen-havasok legszebb részén, a Borgói-hágón álló Drakula-kastélyban vámpírra leső látogatók ütnek tanyát. A helyiek nem lelkesednek ezekért a vendégekért, mert szerintük, ahogy leszáll a repülőjük Kolozsvárott, ködbe borul az egész környék. A feszültséget csak növeli, hogy az idegenek zöme hisz a vámpírokban.
A románok hozzáállása felemás nemzeti vámpírjukhoz. Ceausescu, a „vörös Drakula” 1989-es kivégzéséig Stoker könyve nem jelenhetett meg, és tilos volt bármiféle összefüggést keresni vagy hangoztatni az egykori uralkodó és a vérszívók között, hiszen a románok, ha nem is a legnagyobb, de egyik nemzeti hősüket tisztelik III. Vladban. Csak 1989 után ébredtek rá, hogy a vámpírhistóriából pénzt lehet csinálni, és Drakula végre kimászhatott a kriptából, hogy fellendítse a romániai turizmust.
Segesvár
Segesvár Vlad Tepes - a történelmi vámpír - szülővárosa, egy középkori szász város, amelyet Erdély hegyei vesznek körül. A Nagy-Küküllő völgyében fekvő Segesvár ősidők óta lakott, már a római korban erődítmény állt itt. Az 1100-as évektől szászok települtek területére, akik azóta is jelentős számban élnek a városban. A várfalon belül elhelyezkedő óváros Erdély egyik legszebb és legősibb középkori várnegyede, ahol zegzugos utcákat, ódon házakat, díszes tornyokat találunk. Mindez méltán szerepel az Unesco Világörökségeinek listáján. A várfalat és a bástyákat az 1300-as években építették. A vár bejárata tulajdonképpen a barokk stílusban épült Óratorony kapuja, mely mára Segesvár jelképévé vált. A toronyban rendezték be a Várostörténeti Múzeumot és a közelben egy fegyvermúzeum is helyet kapott. Segesvár kilenctornyú fellegvárába a 172 fokot számláló Deák-lépcsőn keresztül juthatunk fel. A fellegvárban ma iskola működik, de itt találjuk a 14. században épült vártemplomot is.
Sokaknak a város fő vonzereje a Drakulával való kapcsolata - a középkori fellegvár falai között van a ház, amelyben Vlad Tepes született 1431-ben és amelyben állítólag négy éves koráig élt. Ma a házban bár és étterem található.
Segesvártól északkeletre fekszik Albesti falu, amely Petőfi Sándornak állít emléket, hiszen itt halt meg 1848-ban
A vámpírkastély
Brassóhoz közel, Branban, azaz Törcsváron áll a Drakula-kastély, amelyet 1377-ben Nagy Lajos magyar király megrendelésére építettek a szászok. Később fontos szerepet kapott a török elleni védelemben. 1916-ban Brassó városa koronázási ajándékként Zita királynőnek ajándékozta, rá két évre pedig Mária román királynőnek ajánlotta fel, aki restauráltatta és egyik kedvenc tartózkodási helye lett. Napjainkban múzeumként működik. Nyugaton Drakula-kastélyként ismerik, bár soha nem volt lakhelye a történelmi Drakulának. Gótikus látványának és mesebeli környezetének köszönhetően a vámpírfilmesek kedvelt forgatási helyszíne. A nyugat érdeklődésén felbuzdulva a telekárak az utóbbi pár évben megsokszorozódtak, a falut és a várat szépen kicsinosították.
Stoker Draculája
Sir Henry Irving, a nagy brit színművész titkára, Bram Stoker világhírnévre tett szert, amikor 1897-ben kikerült a nyomdából Dracula című regénye. A számtalan filmes feldolgozásnak - és nem utolsósorban Lugosi Bélának - köszönhetően Drakula gróf története mára közkincs, olyan legenda, melyről hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mindig is létezett. Pedig az erdélyi vérszopó nemesúr meséje ugyanúgy kitalált, megírt történet, mint Mary Shelley Frankenstein-je. Igaz, a történet nem csak úgy kipattant az íróként betörni próbáló Stoker fejéből: Vlad Tepes, az elfeledett történelmi figura köré kerekítette meséjét, melyet hosszas kutatás előzött meg - közel hét évig tanulmányozta Kelet-Európa és a Kárpátok folklórját, a lejegyzett szóbeszéd és népi babona számos elemét beépítve rémregényébe.
Stoker pedig alapos kutatónak bizonyult: regényének körítése még száz év távlatából is hihetőnek tűnik, s bár csak a történet alig harmada játszódik az erdélyi havasokban, szinte magunk előtt látjuk a babonás szászokat, székelyeket, rusznyákokat és bojárokat - az etnikailag vegyes, de Angliából civilizáción túlinak tűnő Erdély nem véletlenül mozgatta meg a kor fantasztáinak képzeletét.
Vlad Tepes szülőháza közvetlen a vár főbejáratánál, a híres Óratorony mellett található. Egy középkori hangulatú, rémisztő étterem működik benne
A havasalföldi fejedelem soha nem lakott a soktornyú gótikus kastélyban, az azonban Drakula kastélyaként nagy számban vonzza mind a turistákat, mind a filmeseket
110_tv04kep2___drakula_kastely.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
110_tv04kep3___lepcso.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyesek megesküsznek arra, hogy a Drakula-kastély pincéjének lépcsőin lefelé menet kinyújtott kezek fogdosták lábukat-testüket. Ezt a szerepet a környék tanyáin élő gyerekek szokták eljátszani
Vlad Tepes, a Drakula-filmek ihletője
575 éve született és 530 éve halt meg Vlad Tepes román fejedelem, alias Drakula. A vérszomjassága többek között abban nyilvánult meg, hogy minden győztes csatája után a veszteseket karóba húzatta.
Vlad Tepes III. Vlad néven született 1431. december 7-én Vlad Dracul román fejedelem fiaként, aki a Sárkány Lovagrend tagja, Zsigmond király vazallusa volt. Apa és fia is rendkívül kegyetlen uralkodó volt. Nevük román nyelven ördögöt jelent (drac), az ifjabbik Vlad Tepes (karós) mellékneve pedig kedvenc kivégzési módszerével, a karóba húzással hozható kapcsolatba. (Hiába tűnik e bánásmód számunkra szörnyűségesnek, a kor viszonyai között nem számított különösen kegyetlennek.) A Dracul név azonban eredetileg a már említett Sárkány Lovagrendre utalt, a sárkány ugyanis latinul draco.
Vlad apja 1436 telén Havasalföld (Valachia) uralkodójává vált, és az akkori fővárosba, Targoviste-ba költözött. Vlad és öccse (Radu) követték apjukat, hat évig éltek az uralkodóházban. Politikai okokból a két testvér túszként Törökországba került, II. Murád szultán vendégszeretetét élvezve. Miután II. Vladislav megrendelésére román nemesek megölték apját, a törökök szabadon engedték. Vlad Ţepeş csupán 17 éves volt, amikor egy kölcsönkapott török hadsereg élén saját országa ellen vonult, de II. Vladislav legyőzte.
Vlad Ţepeşnek 1456. augusztus 20-án sikerült megkaparintania Havasalföld trónját, amit hat éven keresztül sikeresen meg is védett. Trónralépése után karóba húzatta apja fő gyilkosait, a többinek pedig gyalog kellett megtennie egy meglehetősen hosszú sétát, mielőtt belepusztultak egy erődítmény építésébe.
Számtalan történet maradt fenn Vlad Tepes beteges agresszivitásáról, bosszúállásáról. Uralkodása alatt még egy könnyű kis lopásért is karóba húzás járt. Kedvelt kínzási módszerei között szerepelt az élve karóba húzatás, testcsonkítás (egyik szeretőjének például azért vágatta le a melleit és hagyta elvérezni, mert az terhességgel hitegette őt), nyúzatás és - az ezek után megváltásnak tekinthető - lefejezés. Igazából a fennmaradt adatok alapján fantáziája határtalannak bizonyult ezen a téren. Előszeretettel üldözte a szászokat a kereskedelme végett, komoly külkereskedelmi korlátozásokat vezetett be, hogy megőrizze országa gazdaságát. Vlad a koldulást és a „közveszélyes munkakerülést” bűnözésnek tekintette, kegyetlenül üldözte. Egy legenda szerint egyszer vendégségbe hívta Targoviste koldusait és szegényeit, majd megkérdezte őket, szeretnének-e mindörökké megszabadulni szegénységüktől. Amikor megkapta az igenlő választ, rájuk gyújtatta a termet.
Néhány építkezést végeztetett a targovistei palotán (melyek közül napjainkban a Chindia torony a legjelentősebb maradvány), megerősített néhány várat, mint például a poienarit, ahol a közelben saját háza is volt. Különböző templomoknak és monostorok-nak is adott adományokat, az egyik ilyen volt a Sznagov-tó melletti monostor, ahol később feltételezhetően őt is eltemették. Egyes vélekedések szerint Bukarestet is ő alapította.
Még a legkevésbé fontos pozíciók betöltésénél is mellőzte az öreg bojárokat, ehelyett lovagokat, illetve szabad parasztokat jelölt ki betöltésükre. A havasalföldi előkelők hatalmának kulcseleme volt az erdélyi autonóm igazgatású szász telepes-városokkal fenntartott kapcsolatuk, ezért Vlad felszámolta e városok havasalföldi kereskedelmi előjogait, és rajtaütéseket szervezett ellenük. 1459-ben beszüntette az adófizetést a törököknek, és 1460-ban új szövetséget kötött Mátyás királlyal a törökök még nagyobb elégedetlenségére, akik megkísérelték elmozdítani őt. Ez nem sikerült nekik, mert Vlad az elfogására küldött Hamza basát kézre kerítette, és karóba húzatta. Fővárosa, Targoviste körül egész karóerdő díszelgett, rajta a basa és kísérete.
Később, 1461/62 telén Vlad átkelt a Dunán miután elfoglalta Giurgiut, sőt néhány észak-bulgáriai várat is elfoglalt, nagyszabású tömegmészárlást hajtott végre, amikor 38 ezer törököt gyilkoltatott le a Duna mentén. A monda szerint két adókövetelő török tisztviselőnek pedig szögekkel rögzítette a turbánjukat a fejükhöz, mivel nem voltak hajlandóak előtte levenni azt.
A török válaszcsapás nem késett, háromszor túlerővel támadott II. Mehmed szultán, Konstantinnápoly nem egészen egy évtizeddel azelőtti meghódítója, aki 1462 tavaszán megindult Havasalföld felé. Visszavonulásában Targoviste-ig Vlad felégette a falvakat és megmérgezte a kutakat, gerillacsapásokkal jelentős sikereket ért el, és sikerült demoralizálnia a török hadat. A végső csapást egy szörnyű, de taktikailag ügyes húzással mérte: előrenyomulásukban a törökök megpillantották „Tepes erdejét” azaz húszezer karót rajtuk törökök fejével. A kiéheztetett és megfélemlített törökök visszavonultak. II. Mehmed szultán Valachiát - a meg nem hódított országot - Radunak, Vlad öccsének ajándékozta, aki nagy török hadakkal megtámadta testvérét. Radu ügyesebbnek bizonyult, és Arges váráig üldözte testvérét. A legenda szerint itt lett öngyilkos Vlad felesége, aki leugrott egy hatalmas szikláról. Vladnak sikerült Erdélybe menekülnie, ahol találkozott Mátyás királlyal. Radu azonban 1462 augusztusában nyélbe ütött egy megállapodást a magyar királlyal, melynek következtében Hunyadi Mátyás börtönözte be Vladot Visegrádon.
További élettörténetéről különböző források mást állítanak. Az egyik szerint 1476 decemberében kivégezték, nem sokkal azelőtt, hogy Havasalföld újra uralkodójának ismeri el.
A másik szerint négy évnyi tömlöc után már házban lakhatott, katolikus hitre tért, és megint más források még hozzáteszik, hogy be is nősült a Korvin házba, majd 1476-ban Vlad és Báthory István erdélyi fejedelem betört Havasalföldre egy vegyes haderővel, amely erdélyiekből, néhány elégedetlen havasalföldi bojárból, és egy moldáviai csapattestből állt, melyet Vlad unokatestvére III. István moldovai fejedelem küldött. Vlad Radu nevű féltestvére ekkor már egy éve meghalt, és már Basarab Laiotă cel Bătrân (Öregebb Basarab) ült Havasalföld trónján a Dăneşti családból. Vlad serege közeledésének hírére Basarab és csapatai elmenekültek, néhányan a törökök védelmébe, mások a Kárpátok rejtekébe. Miután Vlad elfoglalta helyét a trónon, Báthory és a sereg zöme visszatért Erdélybe, gyenge helyzetében otthagyva Vladot. Túl kevés volt az ideje arra, hogy támogatókat gyűjtsön össze mielőtt a nagy létszámú török sereg behatolt az országba azzal a céllal, hogy Basarabot visszaültesse a trónra. Vlad arra kényszerült, hogy a rendelkezésére felállt kevesebb, mint 4000 fős haderővel induljon meg a törökök ellen. E verzió szerint a törökök elleni ütközetben ölték meg Bukarest közelében 1476 decemberében. Mások azt mondják, hogy a hűtlen havasalföldi bojárok gyilkolták meg.
A történelmi források egyetértenek abban, hogy Vlad Tepes testét két darabra vágták és úgy földelték el. A feje a törökökhöz került (az első verzióban Mátyás küldi el a holttestet) és azok karóba húzva állították ki, így bizonyítván hatalmukat az Ördög felett.
Dracul fia ma is népszerű történelmi és pop-cult figura Romániában; szállodák, vendéglők cégerein gyakori jelenség. Egy radiátor és egy fürdőszoba nagykereskedés reklámjában például Vlad Tepes egy pezsgőfürdős kádat tesztel, miközben a háttérben látható mezőn álló nagyszámú, jól felismerhetően karóba húzott emberek látványában gyönyörködik.
110_tv05vlad_tepes.jpg